Bydgoski Marsz dla Życia i Rodziny

Strona główna >>> Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

“Miłość siłą Rodziny”

Zachęć swoje dzieci do udziału w konkursie!

Poznaj sposób widzenia świata oczami Twojego dziecka.

Bydgoski Marsz dla Życia i Rodziny

Prace należy przesłać lub dostarczyć

 do 26 maja 2019r. na adres:

Bazylika Wincentego a Paulo

Aleja Ossolińskich 2, Bydgoszcz

z dopiskiem “Miłość siłą Rodziny”

Termin złożenia prac upływa za

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Regulamin konkursu

Organizator

Organizatorem konkursu jest Diakonia Miłosierdzia Ruchu Światło Życie Diecezji Bydgoskiej.

Co jest celem konkursu?

Celem konkursu jest:

 • wzbudzenie refleksji, ile czasu i w jaki sposób spędzam z najbliższymi,
 • promowanie Diakonii Miłosierdzia
 • pozyskanie środków z licytacji prac na pomoc rodzinom wielodzietnym.

Jakie wartości chcemy przekazać przez organizację takiego konkursu?k

Przez organizację takiego konkursu chcemy przekazać jaką wartość ma rodzina i wspólnie spędzany razem czas , który buduje wzajemne relacje i wzmacnia postawę otwartości i wrażliwości na drugiego człowieka, jednoczy rodzinę i wzmacnia jej więź. Udział w licytacji daje świadectwo zjednoczenia rodzin w niesieniu pomocy wzajemnej.

Dlaczego konkurs przeznaczony jest akurat dla dzieci ?

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, bo dzieci sa czyste i bezkompromisowe, potrafią pokazać wszystko takie jakie jest w prawdzie.
Skąd pomysł na tematykę “Miłość siłą Rodziny”
Pomysł na tematykę “Mióść siłą Rodziny” był podyktowany hasłem tegorocznego marszu. Chcemy szczególnie zaznaczyć wagę rodziny w dzisiejszym świecie, gdyż ona stanowi fundament życia kazdego człowieka.
Kategorie wiekowe

Prace są oceniane w trzech grupach wiekowych:

 • dzieci do lat 6
 • dzieci 7 – 8 lat
 • dzieci 9 – 13 lat

Zasady udziału w konkursie

 1. Temat konkursu „ Miłość siłą Rodziny ”.
 2.  Prace muszą obrazować temat przewodni konkursu.
 3. Technika – dowolna.
 4. Format rysunku – A3/A4.
 5. Jedna osoba może zgłosić na konkurs jedną pracę.
 6.  Każda praca musi być czytelnie podpisana na odwrocie:                     imię i nazwisko autora, wiek, numer telefonu do rodzica.
 7. Termin nadsyłania prac: do  26 maja 2019r. (liczy się data wpływu).
 8. Prace można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora: Bazylika Wincentego a Paulo Al. Ossolińskich 2, Bydgoszcz Konkurs “Miłość siłą Rodziny”.
 9. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora.
 10. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Jury

Prace zostaną ocenione przez specjalnie do tego celu powołaną komisję konkursową według następujących kryteriów:

 1. Interpretacja tematu
 2. Wrażenie wizualne
 3. Kreatywność
 4. Pomysłowość
WYBÓR PUBLICZNOŚCI
Wszystkie prace zostaną umieszczone na stronie http://www.bydgoskimarszdlazycia.siler.pl/, gdzie odbędzie się głosowanie internetowe w terminie od 01.06. do 08.06.2019r., w wyniku którego zostanie przyznana nagroda publiczności.

Nagrody

 1. Każde dziecko otrzyma słodki upominek, a zwycięzcy atrakcyjne nagrody.
 2. Finał konkursu z ogłoszeniem wyników  połączony z licytacją zwycięskich prac, będzie miał miejsce na scenie przy Bazylice Wincentego a Paulo w czasie  pikniku  rodzinnego, po Marszu dla Życia i Rodziny około godziny 15.30.

Ochrona Danych Osobowych

Do każdej złozonej pracy należy dołączyć podpisaną przez rodzica  klauzulę informacyjną zgodną z RODO.

>>> pobierz druk klauzuli informacyjnej

Prawa autorskie i prawo korzystania

 1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich pracy na rzecz Organizatora.
 2. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie zostaną zwrócone autorom.
 3. Prace zostaną wystawione przed sceną przy Bazylice Wincentego      a Paulo w Bydgoszczy oraz umieszczone na stronie internetowej Organizatora  www.bydgoskimarszdlazycia.siler.pl/wyniki konkursu/milosc_sila_rodziny
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania prac w sposób wyżej opisany.